Súčasný dizajn univerzity: Ravensbourne College Building v Londýne

Sekcia digitálnych médií a dizajnu Ravensbourne College v Londýne teraz môžu byť hrdí na svoju novú vysokú školu. Nižšie uvedený projekt dokončili architekti zahraničných kancelárií s cieľom uspokojiť posunutie požiadaviek študentov 21. storočia, Tu je viac od vývojárov projektu: "Architektúra budovy bola navrhnutá tak, aby vyjadrila kultúru súčasnej výroby pomocou neperiodického obkladačského systému, ktorý symbolizuje rôznorodejší a súčasnejší prístup k technológiám. Gotické ružové okná a kvetinové vzory boli tiež bohatým poľom inšpirácie pre projekt, ale v tejto budove sa nebudú vyrábať ako napodobňovanie prírody, ale ako abstraktná konštrukcia. Aby sme to dosiahli, využili sme na fasáde neperiodický obkladový vzor, ​​ktorý nám umožnil postaviť sedem rôznych typov okien z troch rôznych dlaždíc."Čerstvé čitatelia, aká je vaša voľba - tradičné alebo súčasné dizajny univerzít?

Autor: Simon Jenkins, E-Mailom

Zanechajte Svoj Komentár